سلام:

دوباره بهمن شده است ری را...اولین بهمن سال های دل تنگی من...اولین بهمن بی تپش،‌ بی عشق، و بی شعر...! می گویند بهتر از اینی که هست خواهد شد...بیا و همسفرم باش‌...!‌ می گویند دیگر صورت های خیس خشک می شوند، می گویند....دیوارهای سپید رنگی می شوند، سکوت ها صدا می شوند، رویا ها زیبا می شوند...می گویند حتی همین دل تنگی ها هم تمام می شوند!!!‌

بیا و همسفرم باش!‌

/ 2 نظر / 9 بازدید
انکرتیک

آفرین .. جدی .. خیلی خوب بود!

رعنا

سهم آرزوهایم باشد برای تو شاید مرا آرزو کنی . . خیلی خوب بود. [لبخند]