سلام:
توی خونه نشستم دارم به صفحه ای نگاه می کنم که زندگی مرا به هم ريخت و هنوز برايش می نويسم!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید