خیال می کنم دگر بار خسته شده ای....

اگر تو را تمنای شنیدن نیست..پس دیگر مپرس....

دیگر مرا نیز روای سخن گفتن نیست! 

/ 2 نظر / 10 بازدید
رعنا

اون قدر دلم می خواست باهات حرف بزنم که نمی دونی.. یاد این جمله افتادم همین جوری: شرط دل دادن.. دل گرفتن است وگرنه یکی بی دل می شود دیگری دودل . . یکی بی دل... دیگری دو دل

سکوت زیبا

دیگر مرا نای دیدنش نیست، نمیدانم سنگدل بخوانمش یا مهربان باید دستی به سر و روی قفس تنهایی ام بکشم زود