سلام پیر مرد همیشه خندان کودکی من،

دیروز خبر رفتنت را به من دادند... می دانم که هرجا هستی مثال همیشه آرام و شاد خواهی بود...فقط هرزگداری که یاد من کردی برایم همان دعای همیشگیت را بخوان و دستانت را به روی پیشانیم بگذار...

باشد که آرام باشی یادگار عزیز کودکی من...

/ 0 نظر / 21 بازدید