امروز بعد از چندی دگر بار چشمانت را نگاه کردم... و بعد...چنان بغض دیرینه ام شکست که تمامی نداشت...گاهی اوقات در عجب می مانم که چگونه چشمانت نیز مرا فریب دادند و هیچگاه نگفتند آن همه دوست داشتن پی درپی تنها کلمات بودند و من بی هیچ برای خودم از آن کلمات داستان ها ساختم و بس!‌

/ 2 نظر / 10 بازدید
رعنا

http://outoftheblue0.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

رعنا

طولانیه ولی بخونش تا ته. نیمه دومش خیلی عالیه