سلام:
حال من بهتر است...حال تو چه طور؟ می دانی...هفته پیش سه روزش را فقط با خودم بودم در سکوتی که ذهنم همیشه از آن فرار می کرد...مثل همان ١٠ روز هایی که سال پیش رفتم و از خیال تو شب به خواب نمی رفتم ...به قولی که به استادم داده بودم پایدار ماندم و فقط همان را که گفته بود را انجام دادم...بی آنکه به چیزی بیندیشم...بی آنکه در افکار بی بعدم گم شود... بی آنکه به تو...به خودم و به آنکه گذشت و یا خواهد گذشت...بعد از آن سه روز چیزی را یافتم...می دانی احساس می کنم که دیکر دلم برای تو تنگ نیست....تنها دلم برای دوست داشتنت تنگ شده است...و شاید کمی برای چشمان زیبایت که روزی با من صادق بودند زیبا چشم دل تنگ من!  

/ 2 نظر / 10 بازدید
بورقانی

سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما بزرگوار ! حلول رمضان المبارک ، ماه رحمت و برکت ، بهار قرآن ، ماه سوزانیدن گناهان ، بر همگان مبارکباد ! امید که از خوان واسعه ی رحمتش ره توشه ای بر گیریم ! [گل][گل][گل][گل] کاش ، در این رمضان لایق دیدار شویم / سحری با نظر لطف تو بیدار شویم ! کاش منّت بگذاری به سرم مهدی جان ! / تا که همسفره تو لحظه افطار شویم [گل][گل][گل][گل] التماس دعا حق یارتان ! [خداحافظ]

رعنا

http://blog.360.yahoo.com/blog-GMQre7M9cqlotccVLsil?p=204