ندارد

سلام:
خوب.... من اومدم دوباره...انتخابات....همه جا رو به هم ريخته....و من برای خيلی از جوانهامون متاسفم! قصد ندارم از سياست حرف بزنم چون قول دادم که....!

يه ۱۰ روز دوباره دارم می رم پيش خودم....و می دونم که خيلی سخت خواهد بود! اميدوارم بتونم خودم رو آماده کنم برای اتفاقهايی که قراره بيفته و يا شرايطی که الان تو هستم!

پس تا ۱۰ روز ديگه بدرود!

/ 0 نظر / 6 بازدید