اين قدر خودم و زندگی٬ من را زده اند...تمام بدنم درد می کند...زخم نشده...اما بدجور درد می کند!

/ 1 نظر / 8 بازدید
khar

soozesh-e dard-e man dige az een harfa-ye jesmii gozashte