تو را به جای تمام کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به جای تمام روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم

برای خاطر عطر نان گرم

                               و برای برفی که آب می شود

                                                                          و برای خاطر نخستین گل ها

تو را به  خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم .....دوست می دارم

(این رو یه جایی شنیدم ولی نمی دونم مال کیه....بعضی اوقات آدمان دیگر زیباتر از حتی خود، آنچه درونشان می گذرد را تعریف می کنند...)

/ 2 نظر / 10 بازدید

be in address sar bezan bebin chi minevise! : http://360.yahoo.com/profile-Op5hwOYieqSyj6KA15nfCQ--?cq=1

رعنا

من بودم