ساز و آواز را می شنوی؟ چرا ساکت نمی شوید ای آدمیان که باد هر کجا که وزید با او می روید؟ آخر کمی ریشه داشته باشید...دلم شبی پر باران و دفتری پر از خط های خالی می خواهد!‌

/ 1 نظر / 19 بازدید
ادنا

میشه لینکم کنی؟ شاید دوستای خوبی بشیم منتظرتم .بگو با چه اسمی لینکت کنم؟ با این اسم لینکم کن هزار سال که رفتی....من هنوز پشته شیشه ام....