دلم هوای آشیانه ام را کرده است...! من در کدامین آسمان باید به دنبال آشیانه ام بگردم...! دلم بد هوای آشیانه گرمم را کرده است...همان جا که چشمان مادرم مرا می گوید...به من پناه بیاور...خانه ات همین جاست! دلم آرامش خاطر می خواهد...یک تکه اعتماد به آنچه که درونم می گذرد و دارد با خیالات پی در پی من می جنگد...دلم می خواست مادرم بود و به من می گفت...همه چیز درست می شود...آنچه که دلت می گوید بکن...! اما آشیانه من کجاست....چه قدر من دور شده ام...و چه قدر سخت است پرواز و رسیدن به همان نزدیکی کودکیم...! 

/ 2 نظر / 12 بازدید
آفرین

اول از روی ادب ای گل خوشبو سلام دوم از روی محبت به تو دارم پیام بی تو ای دوست گذر از جهان زندان من است تا تو هستی در برم زندان گلستان من است First I want to tell hello from decorum Second I have a message for you from kindness O friend without you this world is like prison for me When you are with me this prison is my rosery [گل][گل][گل]

رعنا

من می خوام برگردم به کودکی کفش برگشت برامون کوچیکه ... حسین پناهی