و حال سکوت می کنیم....و باز دور می شویم...! تا کجا و کی این سکوت و این راه؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
سکوت زیبا

و حال دور می شوم... و باز سکوت می کنم... گاهی سکوت زیباترین است... اما آن روز حال بدی داشتم... این جمله ام را فراموش کردم نتوانستم صبر کنم... حرف دلم را گفتم...:( حال هر روز از من دورتر می شود... و من بیشتر سکوت می کنم...:(